Intervju med Gerhard Berge i Storfjordnytt 26 september 1991

Brev til Gerhard Berge datert 30 mars 1944

Arbeid på bil T-928 I

Arbeid på bil T-928 II

Arbeid på bil T-928 III

Norddal Jarnarbeidsskule I

Norddal Jarnarbeidsskule II

Elevarbeid frå Norddal Jarnarbeidsskule

Personale og elevar ved Norddal Jarnarbeidsskule 1947-48