Bilete
Margit januar/ februar 2000 Nr 1,
sommarcollage 2000 Nr 2,
Erling mai 1995 Nr 3,