Bilete frċ ombygginga av Blomrobben 2012-2013:

 • Status 19 mai 2013 Blomrobben 20130518

 • Status 19 mai 2013 Blomrobben 20130518

 • Status 18 mai 2013 Blomrobben 20130518

 • Status 18 mai 2013 Blomrobben 20130518

 • Status 19 juni 2012 Blomrobben 20120619

 • Status 21 juni 2012 Blomrobben 20120621

 • Status 19 juli 2012 Blomrobben 20120719
 • Status 19 juli 2012 Blomrobben 20120719

 • Status 22 juli 2012 Blomrobben 20120722
 • Status 22 juli 2012 Blomrobben 20120722

 • Status 26 juli 2012 Blomrobben 20120726
 • Status 26 juli 2012 Blomrobben 20120726
 • Status 26 juli 2012 Blomrobben 20120726

 • Status 31 juli 2012 Blomrobben 20120731
 • Status 31 juli 2012 Blomrobben 20120731
 • Status 31 juli 2012 Blomrobben 20120731

 • Status 16 august 2012 Blomrobben 20120816
 • Status 16 august 2012 Blomrobben 20120816

 • Status 7 september 2012 Blomrobben 20120907
 • Status 7 september 2012 Blomrobben 20120907
 • Status 7 september 2012 Blomrobben 20120907

 • Status 8 september 2012 Blomrobben 20120908
 • Status 8 september 2012 Blomrobben 20120908
 • Status 8 september 2012 Blomrobben 20120908

 • Status 16 september 2012 Blomrobben 20120916
 • Status 16 september 2012 Blomrobben 20120916
 • Status 16 september 2012 Blomrobben 20120916

 • Status 25 september 2012 Blomrobben 20120925

 • Status 2 oktober 2012 Blomrobben 20121002
 • Status 2 oktober 2012 Blomrobben 20121002
 • Status 2 oktober 2012 Blomrobben 20121002
 • Status 2 oktober 2012 Blomrobben 20121002 • Ansvarlig for innhold: Erling Berge
  Teknisk ansvarlig: Erling Berge